linnea.hsbbrfwebb.se|linnea@hsbbrfwebb.se

Gästparkeringen/boendeparkering

På stämman 2020 diskuterades det ifall vi genom en ändring av skyltning skulle kunna dels frigöra parkeringsplatser till besökare, dels möjliggöra parkering för de som behöver en extra plats för sin andrabil. Beslutet genom röstning föll på att skylta upp vissa platser till enbart besökare, och vissa till boende/besökare. Ni som är uppmärksamma har säkert redan sett att skyltarna nu kommit upp. Vi ber er att respektera att de platser som är märkta för besökare ej ska nyttjas av oss boende, så att vi kan
fortsätta med denna enkla lösning.

Parkering på Snösparvsgatan och Gulsparvsgatan

Då vissa bostäder ej kan nås av utryckningsfordon när det står bilar parkerade på gatorna är det förbjudet att parkera här. Självklart får man stanna kortare stunder och lasta av m.m. men i övrigt är det parkering på markerade parkeringsplatser som gäller.