linnea.hsbbrfwebb.se|linnea@hsbbrfwebb.se

Hantering av personuppgifter

Styrelsen hanterar alla personuppgifter om er medlemmar enligt den personuppgiftspolicy som HSB NV Skåne har.

Policyn hittar ni på HSB NV Skånes hemsida

Har ni specifika frågor kring hanteringen av era personuppgifter är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen!