Fönsterpartiet i vardagsrummet (i alla bostäder förutom 6B och 16B) är ca 2 meter brett och 2,3 meter högt. Dörren bredvid är av samma höjd och en meter bred. Det blir massor av dagsljus!