linnea.hsbbrfwebb.se|linnea@hsbbrfwebb.se

Pergola och spaljé

För pergolor i vår bostadsrättsförening gäller att de ska uppföras i enlighet med kommunens krav för icke bygglovspliktig pergola.

Färg: Antracitgrå alt. svart i enlighet med plank och/eller fönsterkarmar.

Färgen på pergolor (svart eller antracitgrå) är ej ett krav från styrelsen, utan en stark rekommendation.

Syftet med rekommendationer är för att försöka hålla området så enhetligt och sammanhängande som möjligt gestaltningsmässigt. Anledningen till att färgen svart/antracitgrå valdes som rekommendation (istället för träfärgad) är att de svarta fönsterdetaljerna, stuprören och träväggarna mellan terasserna sammantaget är mer synliga från vägen än den träfärgade terrassen.

På Helsingborg stads hemsida går att läsa:
”En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en överliggare däremellan.
Oftast är pergolan sedan övervuxen av klängväxter. En spaljé är också en konstruktion som, precis som
pergolan, ska vara så gles att proportionerna 80 procent luft och 20 procent material uppnås.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inget bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan tätt tak.”

Exakt vad som gäller och att pergolan följer kommunens bestämmelser är upp till varje
bostadsrättsinnehavare att kontrollera och säkerställa.

En allmän rekommendation är att alltid kontrollera kommunens riktlinjer för bygglov när ni planerar att
bygga något på er tomt, t.ex. altaner, staket, skärmväggar etc.