linnea.hsbbrfwebb.se|linnea@hsbbrfwebb.se

Brf Linnea är nyproducerat boende och har tydliga färgkoder med det fina röda teglet samt antracit/gråsvart på både skärmväggar, fönster, förråd och bodar m.m.

 

Självklart vill varje boende sätta sin prägel på sin trädgård och uteplats men för att behålla en röd linje har styrelsen tagit fram några rekommendatione att förhålla sig till när det kommer till staket, uterum, pergola m.m.

Syftet med rekommendationer är för att försöka hålla området så enhetligt och sammanhängande som möjligt gestaltningsmässigt.