linnea.hsbbrfwebb.se|linnea@hsbbrfwebb.se

I bostadsrättsföreningen är vi många familjer som ska trivas tillsammans vilket innebär att vi måste visa ömsesidig hänsyn oss grannar emellan. Med en ömsesidig respekt och ett gott humör formar vi tillsammans ett område som bygger på trivsel, trygghet och samhörighet.

Följande tips för god grannsämja finns i den folder som delades ut av HSB till samtliga boende vid första inflyttningen till vår bostadsrättsförening.

  • Din granne kanske går upp tidigt, så håll volymen nere mellan kl 22 och kl 07.
  • Se till att hålla god ordning utanför ditt hus och på uteplatsen.
  • Parkera bilen på avsedd plats.
  • Sortera avfall enligt anvisningar.
  • Transportera grovsopor (ex större emballage och kartonger) till NSR:s återvinningscentral
  • Hundar är självklart välkomna, men rasta dem inte på föreningens mark.
  • Ibland blåser det, kom ihåg att förankra möbler och annat som riskerar att flyga iväg på uteplatserna.
  • Du får ha en inneboende utan tillstånd från styrelsen, men du måste ha tillstånd från styrelsen att hyra ut i andra hand.