I enplanshusen håller vi på för fullt med att gipsa innertak och ytterväggar. Snart kommer också innerväggarna på plats.