linnea.hsbbrfwebb.se|linnea@hsbbrfwebb.se

Staket

Styrelsen har tagit fram 3 olika alternativ till staket, de alternativ som nämnts utan arkitekten. 

Alternativ 1:

2 olika val på staket i trä båda med liggande reglar i samma färg som avskärmningarna mellan våra uteplatser. Höjden får vara max 120cm, annars krävs bygglov och styrelsens godkännande.

Modellerna som arkitekten visade heter Tokyo samt Plus Klink och finns att köpa i färdiga moduler. 

 

 

 

 

 

Det går också utmärkt att snickra själv men för att hålla en enhetlig linje är liggande reglar en stark rekommendation. Tips på färgkod: NCS S 0800-N, svart

Glöm inte att vi som HSB medlemmar har 20% rabatt på Flugger färg och många andra ställen.

Se alla medlemserbjudanden som vi som medlemmar i HSB NV Skåne har på HSBs hemsida.

Alternativ 2:

Ett annat alternativ är att sätta upp stolpar i trä med svart alternativt grönt nät emellan som sedan kommer smälta in i grönskan när häcken växt till sig. En förutsättning för detta alternativ är att man låter häcken växa högre än själva staketet/nätet/stolparna och att staketet placeras innanför häcken på ens egen tomt. 

 

Skärmväggar och vindskydd

För skärmväggar och vindskydd gäller andra regler för bygglov vad gäller höjd. Det beror på hur nära man har till allmänn mark och till grannen. Detaljerad info hittar ni alltid Helsingborg.se. Kolla alltid där innan ni sätter igång och att prata med grannen är något styrelsen alltid rekommenderar att man gör oavsett om det är ett krav eller inte. I de flesta fall kan grannens medgivande krävas. Då önskar styrelsen få in en skriftlig kopia på detta, blankett som vi vill fylls i för grannens medgivande hittar ni genom här.