Hus 1-5 har nu fått både väggar och tak. De stora fönsterpartierna ger verkligen ljus och rymd i husen. Alla bostäder (utom 6B och 16B) har lika stora fönsterpartier i vardagsrummet ut mot baksidan.