Vi gräver ner dräneringsrännor längs med båda gatorna i föreningen. Det säkerställer att vattnet snabbt rinner undan och att vi slipper stora pölar på gatorna. Gallret är dessutom svart så det smälter fint ihop med asfalten.