Sedan senaste uppdateringen har det hänt en del på Brf Linnéa. Invändigt läggs parkett i hus 1-5. Hus 6-15 målas, kaklas och får köken monterade. Vi har byggt upp tillfälliga trappor invändigt och snart kommer den utvändiga trappan till 6B på plats. Förråden monteras inom kort på hus 1-15 och då kan man tydligare se hur gestaltningen från gatan kommer att bli. Hus 16-35 får nu sina vackra tegelfasader, så utvändigt börjar det så smått att komma på plats.