Vi är mycket nöjda med de fina tegelinramningarna runt fönstren! De ger husen en fin karaktär och fasaderna ett spännande uttryck.