Gröna tak är inte bara fina, de fördröjer också vattenavrinningen och ger mat till både bin och fjärilar. På brf Linnéa läggs vackra sedumtak i gröna och röda nyanser. Framåt sommaren kommer taken att blomma, vilket kommer att syns tydligast på tvåplanshusen.

Sedumet läggs i kvadratiska sjok, vilket syns på bilden nedan. Om något år kommer skarvarna att ha växt ihop och det blir en jämn yta. Sedumet sköter sig själv och behöver bara lite gödsling någon gång per år. Sedumet växer i en nätklädd matta. Mattan läggs ovanpå det färdiga taket där tätskiktet sitter, så sedumet växer inte fast i konstruktionen utan ligger ovanpå.