Fotat en mindre solig dag tidigare i veckan. Utvändigt förbereder vi för asfaltering vid hus 1-15. Planteringsytorna får vila i väntan på att klätterväxter och gräs planteras i vår. Terrasserna på hus 6-15 monteras och muren vid hus 6 är nästan klar. I hus 6B har den smäckra spiraltrappan monterats. Snart är det äntligen fotoläge i hus 27-35, för nu har man kommit så långt att innerväggarna håller på att byggas upp.